40. let Kozjanskega regijskega parka

0
639

Kozjanski regijski park letos praznuje 40 let delovanja in je bil ustanovljen z zakonom, ki je v veljavo stopil 21. januarja leta 1981.

Smo eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji in večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja.

Narava in človek sta se v tisočletjih skupnega življenja neločljivo povezala ter s svojim ravnanjem vplivata eden na drugega. V upravljanje in skrb nam je zaupanega 206 km2 območja, ki ga sestavljajo gozdnato hribovje z otoki suhih travišč, sadjarsko gričevje in mokrotne doline ob vodotokih. Razgibanost površja ustvarjajo hudourniške grape in pojavi osamelega krasa ¬ – vrtače, brezna, jame. Bogata geodiverziteta ustvarja pogoje za izjemno biodiverziteto – pestrost živalskih in rastlinskih vrst. V ohranjeno naravo je vtkano stoletno delo prednikov, ki so ustvarili izjemne stvaritve kulturne dediščine. Preplet ohranjene narave in bogate kulturne dediščine se kaže v življenju domačinov in zgodbah, ki se prenašajo iz roda v rod.

V našem zavarovanem območju lahko občudujemo kar 66 naravnih vrednot in 8 naravnih spomenikov. V okviru nacionalnega programa upravljanja območij Natura 2000 odgovorno izvajamo številne ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja redkih ali ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov.

V štirih desetletjih smo opravili ogromno raziskav, vrednotenj, dokumentiranj in izvedli številne uspešne projekte, ki so pripomogli k ohranjenosti, prepoznavnosti in ugledu zavarovanega območja v Sloveniji kot tudi izven meja. Zavedamo se, da brez sodelovanja in povezovanja naše delo ne bi bilo tako uspešno. Zahvaljujemo se domačinom, občinam, društvom, zavodom, državnim institucijam in številnim slovenskim in tujim partnerjem. Skupaj smo dosegli veliko. Velik poudarek namenjamo mladim, ki jim skozi številne aktivnosti približujemo pomen in namen zavarovanega območja.

Štiri desetletja so ustvarila precej dobrih parkovnih praks. Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih je zagotovo oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov. Kozjanski travniški sadovnjaki so evropsko pomembna varstvena območja – življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic in nepogrešljiva podoba kozjanske krajine. Da smo na pravi poti, nam dokazuje poročilo o štetju ptic v letu 2020 – stanje ptic se izboljšuje in mnogi novo zasajeni visokodebelni travniški sadovnjaki znotraj zavarovanega območja.
V sadovnjaku Kozjanskega parka vzgajamo in skrbimo za 117 tradicionalnih in avtohtonih sort jablan in 57 sort hrušk, kar je izjemnega pomena za ohranjanje genske raznovrstnosti.

Praznik kozjanskega jabolka je ena najuspešnejših okoljskih zgodb, je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti našega zavarovanega območja.

Z uspešno izvedenim prvim LIFE projektom v Sloveniji smo preprečili zaraščanje hribovskih suhih travnikov, ki so prava zakladnica biotske pestrosti. Zelo smo ponosni, da smo trenutno partnerji dveh Life projektov, katerih namen je širiti zavest o pomenu pestrosti narave in preprečiti izginjanje dvoživk. Leta 2019 smo uredili interaktivno pot, ki povezuje trg in grad Podsreda in bogati turistično ponudbo območja.

Od leta 2010 smo člani velike UNESCO-ve družine v okviru programa Človek in biosfera, kamor je bilo po letih napornega dela sprejeto Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. V letu 2020 smo uspešno zaključili projekt Približajmo UNESCO-va biosferna območje prebivalcem.

Številni kilometri urejenih pešpoti povezujejo naravo in kulturno dediščino zavarovanega območja in privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Za ogled smo označili in uredili kar nekaj naravnih vrednot. Gruska je največja, najstarejša in najpomembnejša geomorfološka naravna vrednota državnega pomena in naravni spomenik, ki s skrbno urejeno infrastrukturo privablja obiskovalce.

Reka Bistrica je ustvarila dolino, kjer danes občudujemo pomnike srednjeveške naselbinske kulture – trge Podsreda, Kozje in Pilštanj. Hkrati je med Trebčami in Zagajem izdolbla še en naravni spomenik Kozjanskega parka – 3 km dolgo, neprehodno in prepoznano kot najslikovitejšo in najlepše ohranjeno sotesko v vzhodni Sloveniji.

V zadnjih letih se je v naše vodotoke naselil bober, vsako leto pa se k nam vrača živopisni čebelar, ki ga obiskovalci lahko spremljajo in opazujejo v urejenem opazovališču v peskokopu Župjek na Bizeljskem.

Skrb za obnovo in programsko oživljanje gradu Podsreda spremlja upravljanje zavarovanega območja vse od začetkov. Danes se na ¨najbolj grajskem izmed slovenskih gradov¨ v osrčju Orlice odvija polno in bogato kulturno in družabno življenje.

Trdo in odgovorno smo delali prvih 40 let, zagotovo bomo tudi v prihodnje z največjo mero odgovornosti usmerili naše delo v cilj, da naše zavarovano območje ostane dom tudi za redke in ogrožene rastlinske vrste ter prijetno in ustvarjalno okolje za bivanje domačinov.
Letošnje jubilejno leto želimo čimbolj preživeti z vami, spoštovani prebivalci Kozjanskega parka. Za nas vse skupaj bomo letos pripravili številne dogodke, na katere vas že sedaj prisrčno vabimo.

Prejšen članekV SEM-u razstava slovenskih penin
Naslednji članekFORBES: Slovenija je nova »vroča« vinska destinacija

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here