Ilona Stermecki: »Med našimi ključnimi partnerji je Turistična zveza Slovenije«

0
384

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., je konec lanskega leta prevzela funkcijo vršilke dolžnosti direktorja Slovenske turistične organizacije (STO), kjer ji bodo zagotovo prišle prav dolgoletne izkušnje v turizmu, predvsem na področju vodenja agencijske dejavnosti, destinacijskega menedžmenta, razvoja turističnih produktov in doživetij ter turističnega vodenja. Zagotovo jo bomo spoznali še bolje, saj je ob nastopu nove funkcije napovedala krepitev sodelovanja s TZS, zlasti kar se tiče tematskih poti in naših mladinskih programov, kjer imamo skupni cilj – promocijo poklicev v turizmu.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., vršilka dolžnosti direktorja STO, Fotografija: Nino Verdnik

Ob prevzemu funkcije ste kot prednostno nalogo izpostavili povezovanje v smislu, da se morajo vsi deležniki turističnega gospodarstva – tako manjši kot večji – počutiti enakovredni. Tega smo se zelo razveselili pri Turistični zvezi Slovenije. Kako konkretno vidite vključevanje TZS in naših turističnih društev v uspešno zgodbo slovenskega turizma?

Za nadaljnji uspešen trajnostni razvoj, za doseganje želenega pozicioniranja in konkurenčnosti Slovenije, še posebej pa za učinkovito okrevanje in krepitev turizma po pandemiji, je ključnega pomena sodelovanje vseh deležnikov v turizmu. Na Slovenski turistični organizaciji (STO) se zavedamo velikega pomena vključevanja ključnih deležnikov slovenskega turizma za uspešno prilagoditev situaciji ter učinkovito okrevanje in krepitev turizma po krizi. Prav tako je v turizmu pomembno usklajeno delovanje in partnersko sodelovanje krovne in lokalne ravni, čemur bomo na STO v prihodnje posvetili še večjo pozornost. Med ključnimi partnerji STO, s katerimi bomo sodelovanje še nadgradili, je Turistična zveza Slovenije. Koronska kriza je namreč tudi slovenski turizem postavila pred največje izzive v vsej njegovi zgodovini in pred novo realnost, ki od vseh, ki sta nam zaupana razvoj in promocija turizma, zahteva prilagoditve, nova znanja, kompetence ter še tesnejše sodelovanje.

Krepitev sodelovanja s TZS vidimo na več področjih. TZS izvaja vrsto projektov, v katere vključuje prostovoljce, ki z ljubeznijo do turizma in naše dežele izredno dobro skrbijo predvsem za promocijo, urejenost in tudi razvoj krajev. Ne smemo pozabiti, da so prostovoljci tisti, ki so prvi začeli oblikovati turistično ponudbo Slovenije pred več kot 150 leti, ko so se organizirala prva turistična društva. Velik pomen imajo turistična društva tudi na področju organizacije in izvedbe prireditev. Dolgoletno tradicijo ima izbor in prireditev ‘Moja dežela – lepa in gostoljubna’, ki izpostavlja urejenost in promocijo krajev. TZS še posebno veliko pozornost posveča mladim, od vrtcev do srednjih šol, med drugim s projektom ‘Turizmu pomaga lastna glava’. TZS s tem pomembno prispeva k spodbujanju promocije poklicev v turizmu in povečanju njegovega ugleda in privlačnosti.

TZS s partnerji že od leta 2011 vodi razvoj tematskih poti. Na kakšen način namerava STO umestiti tematske poti v turistični razvoj slovenskih destinacij?

Tematske poti predstavljajo pomembni element komplementarne turistične in izobraževalne ponudbe destinacij. Destinacije razvoj tematskih poti umeščajo v skupni razvoj destinacije, zaželeno pa je tudi povezovanje več destinacij med seboj. Slovenska turistična organizacija, ki tesno sodeluje z vsemi 35 vodilnimi destinacijami, izvaja promocijo tematskih poti.

V letošnjem in prihodnjem letu bomo v skladu z osrednjo promocijsko tematiko aktivnih doživetij posebno pozornost namenili pohodniškim tematskim potem. Aktivni oddih je namreč eden od turističnih produktov, ki beleži vse večje zanimanje domačih in tujih gostov. Gre za željo po aktivnem in zdravem preživljanju dopusta in prostega časa, trend, ki se je pojavljal že pred krizo in se je v času pandemije dodatno krepil.

Slovenija se ponaša s številnimi tematskimi in sprehajalnimi potmi v skupni dolžini kar 5.000 km. Te poti omogočajo pristna doživetja narave, ob tem pa spoznavanje lokalne naravne in kulturne dediščine, gastronomije ali drugih lokalnih posebnosti. V resnici so tematske poti tudi najboljša šola v naravi.

Slovenija je v celoti prepredena s tematskimi potmi, številne med njimi pa je mogoče obiskati vse leto, zato tudi prispevajo k uresničevanju ciljev razpršitve turističnih tokov in desezonalizacije.

Na kakšen način namerava STO nagovarjati mlade ter jih navdušiti za delo turizmu?

STO je pristopila k projektu promocije poklicev v turizmu in gostinstvu, pri čemer bomo z vrsto promocijskih aktivnosti navduševali mlade, naj se odločijo za poklice oz. kariero v turizmu. Projekt vodi in koordinira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS s ciljem mladim in njihovim staršem približati poklice v gostinstvu in turizmu ter dvigniti ugled teh poklicev v javnosti. Velik problem pri motivaciji mladih je namreč, da ti ne vidijo svoje poklicne poti v poklicih in dejavnostih turističnega gospodarstva. Podobno velja za starše, ki svojih otrok ne vidijo v turističnih poklicih. Dejstvo je, da delo v turizmu poteka 365 dni v letu, 7 dni v tednu in največkrat tudi zunaj 8-urnega delovnika. Je pa to delo z ljudmi, promocija in predstavitev naše dežele domačim in tujim obiskovalcem, katerih presežena pričakovanja in zadovoljstvo prinašajo posebno zadovoljstvo tudi zaposlenim in jih navdajajo s ponosom. Vsekakor pa delo v turizmu zahteva strokovne, predane in srčne zaposlene, kar zahteva tudi ustrezno plačilo.

Prejemniki priznanj za najzaslužnejše prostovoljce, Fotografija: Arhiv TZS

TZS je v letošnjem letu v ospredje postavila terapevtski turizem oziroma turizem, ki se osredotoča na zdravilne učinke vode in gozda, česar imamo v Sloveniji v izobilju. Se strinjate, da na tem področju še nismo izkoristili vsega potenciala, ki ga ponuja Slovenija, in kje konkretno vidite prostor za napredek?

Slovenija je še posebno v zadnjih letih okrepila prepoznavnost in ugled kot odlična destinacija za zeleni, aktivni in zdrav oddih z neokrnjenim naravnim bogastvom, katerega pomembni del predstavljajo zdravilne in ostale vode ter gozdovi.

Med turističnimi produkti, ki temeljijo na edinstveni mineralni vodi, je zdraviliški turizem, ki je že tradicionalno eden najpomembnejših turističnih segmentov v Sloveniji. Slovenija se ponaša z bogato tradicijo zdraviliške ponudbe, ki uspešno sledi trendom in potrebam sodobnih gostov. Slovenska zdravilišča so v času pandemije ponudbo nadgradila s kurativnimi programi za okrevanje po prebolelem covidu-19, s čimer so sledila razvoju novih produktov zdravstvenega in zdraviliškega turizma. Zdraviliški produkt, ki v slovenskem turizmu ustvarja tretjino vseh prenočitev, pomembno prispeva k razpršitvi turističnih tokov, desezonalizaciji in uresničevanju vizije Slovenije kot globalne zelene butične destinacije za zahtevne obiskovalce. Slovenski zdraviliški in zdravstveni turizem ima zagotovo še veliko priložnosti za nadaljnji razvoj in uspeh.

Turistična zveza je na pobudo STO podpisala tudi zavezo MANJ plastike, VEČ trajnosti. Katere dodatne aktivnosti načrtujete na tem področju?

STO si bo skupaj s partnerji projekta nadalje prizadevala za uporabo manj plastike in s tem več trajnosti. Tematiko bomo vključevali na strokovne konference in partnersko organizirali izobraževanja. Večje dobavitelje bomo pozvali k zagotavljanju trajnostnih in cenovno dostopnejših alternativ. O nujnosti izločanja štirih najbolj problematičnih plastičnih artiklov bomo komunicirali vsi partnerji ter deležnike spodbujali k podpisu Zaveze za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma. Veseli me, da je zavezo za izločitev najbolj problematičnih artiklov in za delovanje po načelih ‘Global Tourism Plastic Initiative’ podpisalo že več kot 80 deležnikov slovenskega turizma.

Katere so glavne usmeritve STO za leto 2022?

Na Slovenski turistični organizaciji smo program dela za leto 2022 in 2023 pripravili prilagojeno razmeram okrevanja turizma. Nadaljevali in okrepili bomo promocijske aktivnosti s ciljem večanja prepoznavnosti, ugleda in želenega pozicioniranja Slovenije kot trajnosti zavezane destinacije in butičnega turizma. V Sloveniji bomo tudi letos k oddihu v lastni državi vabili s kampanjo Moja Slovenija, na tujih, predvsem bližnjih trgih pa bomo nagovarjali goste, ki iščejo edinstvena doživetja v neokrnjeni naravi in turistično ponudbo višje dodane vrednosti. Zavedamo so kadrovskih izzivov, s katerim se soočajo podjetja v slovenskem turizmu, zato bomo izvedli promocijsko kampanjo poklicev v gostinstvu in turizmu. Osrednja komunikacijska tematika letošnjega in prihodnjega leta, kateri pri promociji namenjamo posebno pozornost, so aktivna doživetja v neokrnjeni naravi in športni turizem.

Prepoznavnost in ugled Slovenije tudi v prihodnje krepimo s sodelovanjem pri promociji na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji, s športnimi ambasadorji slovenskega turizma in mladimi športnimi talenti. V preteklih letih smo bili deležni izredne pozornosti tujih medijev in informacijskih portalov, ki našo deželo izpostavljajo kot varno, zeleno, in butično in nemnožično destinacijo z izjemnim bogastvom neokrnjene narave, zato sodelovanje in partnerstva z globalnimi vplivnimi mediji nadaljujemo tudi v prihodnje.

V jedru vseh aktivnosti STO ostaja uresničevanje trajnostne zaveze slovenskega turizma. Izvajamo nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma. V teku je oblikovanje novih kazalnikov uspešnosti v turizmu. Pandemija je pospešila procese digitalizacije tudi v turizmu, trenda, ki je bil močno prisoten že pred pandemijo. Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022–2026 bo zaključena predvidoma marca. S strategijo želimo narediti ključne premike na področju digitalizacije turističnih destinacij in ponudnikov v Sloveniji. Naš cilj je ambiciozen: z digitalno transformacijo slovenskega turizma podpreti Slovenijo na poti do ene od digitalno najbolj naprednih turističnih držav v Evropi.

Na STO skrbno spremljamo trende, ki so ključni za uspešno doseganje zastavljenih ciljev, in napovedi vodilnih mednarodnih turističnih institucij. Po napovedih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) se bo turizem na raven leta 2019 vrnil šele leta 2024, mogoče celo pozneje. Hkrati Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) poroča, da so se rezervacije za letošnja potovanja znotraj Evrope v velikonočnem obdobju povečale za več kot 250 odstotkov, stanje poletnih rezervacij pa je trenutno za 80 odstotkov nad ravnijo iz leta 2021. Gre za pomembne signale okrevanja mednarodnega turizma. Zato smo na Slovenski turistični organizaciji trženjske in promocijske aktivnosti za prihodnji dve leti nadgradili in intenzivirali. Zavedamo se, da bodo tudi druge turistične destinacije po ponovnem zagonu mednarodnih turističnih tokov okrepile aktivnosti, s katerimi bodo nagovarjali potencialne tuje turiste. Slovenija ima pri tem pred številnimi drugimi destinacijami pomembno konkurenčno prednost, ki je v pravilni dolgoročni usmeritvi v trajnostni nemnožični turizem, ki omogoča aktivni in zdrav oddih v neokrnjeni naravi. Ta potencial bomo v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega turizma izkoristili za učinkovito nagovarjanje turistov. V gradnjo uspešne zgodbe slovenskega turizma bomo vključili vse deležnike turističnega gospodarstva, tako večje kot manjše.

Rekli ste, da boste tudi v letošnjem letu nadaljevali kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija. Pripravljate tudi kakšne novosti?

Vseslovenska motivacijska kampanja Moja Slovenija na domačem trgu se bo nadaljevala tudi letos, v okviru kampanje pripravljamo tudi več novosti. Med najbolj izpostavljenimi tematikami kampanje bo predstavitev možnosti aktivnega oddiha in športnega turizma, osrednje dvoletne promocijske tematike slovenskega turizma. Nadaljevali bomo koprodukcijsko sodelovanje s slovenskimi mediji z najvišjimi dosegi. V lanskem letu je kampanja zabeležila odlične rezultate, med drugim kar 1,25 milijona objav s ključnikoma #mojaslovenija in #IfeelSlovenia. Prvič smo izvedli študijske ture Zdaj je čas. Moja Slovenija za predstavnike slovenskih medijev. Več kot 180 videopovabil in prav tako več kot 180 paketov turističnega gospodarstva je vabilo k odkrivanju bolj ali manj znanih kotičkov Slovenije. Še posebno pa smo ponosni na nagrade, ki jih je kampanji podelila strokovna javnost, to sta nagrada WEBSI spletni prvaki 2020 in uvrstitev kampanje med tri finaliste na mednarodnem X Festivalu 2021, največji digitalni konferenci na področju turizma. Tudi letos bomo nadaljevali sodelovanje s številni partnerji, to je ponudniki, destinacijami in ključnimi institucijami slovenskega turizma, ki ste nepogrešljivi za uspešno izvedbo kampanje. Naj priložnost izkoristim za zahvalo vsem sodelujočim, med drugim tudi Turistični zvezi Slovenije za aktivno sodelovanje pri kampanji, ki je še en dokaz, da v slovenskem turizmu znamo stopiti skupaj in pisati zares uspešne zgodbe.

Turistične bone smo podaljšali tudi v letošnje leto. Kako so se boni odrazili na turističnem gospodarstvu?

Turistični boni so pomembna spodbuda za prebivalce Slovenije k počitnikovanju v okviru lastne države. Skupaj z vseslovensko kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija in privlačno ponudbo turističnega gospodarstva so pomembno prispevali k odločitvi Slovencev za odkrivanje naše dežele. Boni pa imajo ob neposrednem učinku zasedenosti in priliva nastanitvenim obratom tudi posredni učinek. Prebivalci Slovenije namreč odkrivamo svojo deželo intenzivneje kot prej, kar lahko prispeva k odločitvi za oddih doma tudi v naslednjih letih. Podaljšanje veljavnosti oz. možnosti koriščenja bonov do konca junija letos bo verjetno dodatno spodbudilo dopustovanje domačih gostov tudi v prvi polovici leta 2022.

Slovenski paviljon v Dubaju, Fotografija: Shutterstock

So že kakšne ocene slovenske predstavitve na Expu v Dubaju?

EXPO 2020 je za slovenski turizem odlična priložnost, da potencialne goste iz ZAE, za katere je značilna visoka potrošnja na destinaciji, prav tako pa tudi ostale obiskovalce svetovne razstave, navduši za obisk Slovenije. Slovenijo na EXPO predstavljamo kot varno, butično in zeleno turistično destinacijo z raznoliko ponudbo ter številnimi možnostmi edinstvenih doživetij za zahtevnejše goste. STO je v sodelovanju s slovenskimi makrodestinacijami izvedla predstavitev ponudbe doživetij Alpske Slovenije ter Ljubljane in Osrednje Slovenije, sledita pa še predstavitvi Mediteranske in Kraške Slovenije v februarju ter Termalno Panonske Slovenije v marcu. V sklopu predstavitev posameznih destinacij smo za strokovno javnost in medije pripravili štiri workshope oz. delavnice slovenskega turizma. Gre za dogodke, ki pomembno prispevajo k ohranjanju in širitvi poslovnih povezav s ključnimi turističnimi agencijami, touroperaterji in mediji iz držav ZAE in GCC držav. Pričakujemo, da se bo omenjenih delovnih srečanj udeležilo več kot 200 predstavnikov poslovne javnosti.

Vsekakor je treba izpostaviti tudi velik pomen redne letalske linije prevoznika flydubai, ki od septembra lani, torej od pričetka svetovne razstave, trikrat tedensko povezuje Ljubljano in Dubaj.

Naj še dodam, da organizatorji svetovne razstave ocenjujejo, da bo v šestih mesecih EXPO obiskalo kar 25 milijonov ljudi, ki jih na slovenskem paviljonu lahko navdušimo z našo turistično ponudbo bodisi v t. i. zelenem predstavitvenem prostoru ali na predstavitvah slovenskih turističnih makrodestinacij.

Ali z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in preostalimi ministrstvi v letu 2022 načrtujete kakšne dodatne ukrepe za pomoč deležnikom v turizmu ali morebiti zanimive skupne akcije?

Na STO smo tudi v letošnjem letu predvideli podporo trženjskih aktivnosti v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom. Načrtovano je sofinanciranje promocijskih in drugih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij na domačem in tujih trgih ter turističnih agencij in organizatorjev potovanj. Ministrstvo za gospodarstvo je pred kratkim za slovensko gospodarstvo za letos objavilo za dobrih 640 milijonov novih razvojnih spodbud. Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, med drugim tudi turizem, ki mu bo za razvoj namenjenih 130,8 milijonov evrov oz. 20,4 odstotkov vseh sredstev.

Z namenom krepitve kompetenc zaposlenih v slovenskem turizmu na ponudbeni in destinacijski ravni bomo izvedli izobraževanja v okviru Akademije. Izobraževalni program bo sledil ugotovitvam in priporočilom Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma.

Spodbujali bomo tudi medsektorsko povezovanje, kar bo prispevalo tudi k intenzivnejšem spodbujanju izobraževanja in krepitvi kompetenc za visokoizobraženi kader v turizmu, ki bo lahko sledil smernicam in zahtevam razvoja novodobnega turizma.

Tudi nadalje bomo turistično gospodarstvo redno in ažurno obveščali o aktivnostih STO ter ukrepih vlade, MGRT, ostalih ministrstev in STO za zajezitev covida-19 ter aktivnostih za hitro in učinkovito okrevanje slovenskega turizma po pandemiji.

Med skupnimi projekti MGRT in STO naj izpostavim že omenjeni projekt promocije poklicev v gostinstvu in turizmu. Problem pomanjkanja ustreznega kadra v slovenskem turizmu se je pojavil že pred krizo, pandemija pa je to problematiko še poglobila. Gre za enega najpomembnejših izzivov v slovenskem turizmu, ki zahteva sodelovanje pristojnih ministrstev, šol, univerz in ključnih predstavnikov turističnega gospodarstva, to je Turistično gostinske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Združenja turističnih agencij Slovenije, tudi Sindikata delavcev v gostinstvu in turizmu. Na gospodarskem ministrstvu so k reševanju problematike aktivno pristopili, Slovenska turistična organizacija pa je pripravila načrt promocije kadrov v gostinstvu in turizmu. Naš skupni cilj je mladim in njihovim staršem približati poklice v gostinstvu in turizmu ter dvigniti njihov ugled v javnosti.

Polona Frelih

 

 

 

 

 

 

 

Prejšen članekRadoživi in pestri počitniški programi v termah in zdraviliščih
Naslednji članekKjer je zdravje doma💚: Certificiranje zdravilnih in terapevtskih gozdov

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here