Postojnska jama v prostoru in času

Expo jama kras

0
1993

Postojnska jama, največja in najbolj obiskana turistična jama, se obiskovalcem predstavlja na prav poseben način. Njen razvoj, značilnosti kraških pojavov in njeno kulturno zgodovino si je mogoče ogledati na razstavi EXPO jama kras. Ta je zanimiva tako za obiskovalce, ki se s krasom in jamami srečujejo prvič, kot za strokovnjake. Obenem pa predstavi tudi svojevrsten pogled na načelo trajnostnega razvoja.

Človek se najprej v jami pojavi kot ledenodobni prebivalec, pozneje, skozi zgodovinski razvoj, pa se njegova vloga spremeni – postane raziskovalec jame. Foto: Iztok Medja/arhiv Postojnska jama

Predstavljene teme opisujejo jamo v prostoru in času s poudarki njene naravne in kulturne dediščine v svetovnem pomenu ter človekove aktivnosti ob jami in v njej od pračloveka, obdobja pred odkritjem notranjih delov jame in po njem ter njegove aktivnosti pri raziskovanju in razvoju sodobnega jamskega turizma do današnjih dni. Razstava EXPO jama kras je namenjena vsem, ki jih zanimajo širša zgodovinska in družbena ozadja, ki so pripeljala do tega, da je Postojnska jama najbolj znana turistična podzemna jama na svetu.

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama, pravi: »EXPO jama kras je pomembna dopolnitev obstoječe ponudbe in nadgradnja dosedanje interpretacije jame z novimi vsebinami, ki jih obiskovalci pri ogledu jame doslej niso spoznavali. Z največjo stalno razstavo o jami in kraških pojavih na svetu izpolnjujemo sanje številnih upravljavcev in generacij, ki so si prizadevale za uresničitev te ideje, a se je le-ta vedno odmikala v prihodnost.«

Nove tehnologije in načini interpretacije

Razstavna zbirka je vrata odprla po 111 letih želja in idej, ki so pretekla od prve zamisli o postavitvi muzeja Postojnske jame. Družba Postojnska jama, ki je k sodelovanju pri izvedbi povabila tudi Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, je s tem dejanjem več kot odlično izpolnila svoje poslanstvo. Rezultat znanja in sodelovanja strokovnih sodelavcev Postojnske jame in IZRK ZRC SAZU je, da je Postojnska jama predstavljena tako, da obiskovalec spozna naravni in turistični razvoj ter pomen jame v prostoru in času, in to z uporabo novih tehnologij in načinov interpretacije. Taki projekti so praviloma v javni lasti, tako da je posebnost razstave EXPO jama kras tudi v tem, da je zasebni projekt.

S pomočjo interaktivnih predstavitev so prikazane vsebine, ki pričajo o nastanku in izjemni zgodovini razvoja najbolj znane turistične jame na svetu. Foto: Iztok Medja/arhiv Postojnska jama

S pomočjo interaktivnih predstavitev so prikazane vsebine, ki pričajo o nastanku in izjemni zgodovini turističnega razvoja najbolj znane turistične jame na svetu. Obiskovalci kras in kraške pojave spoznavajo na podlagi projekcij različnih vsebin na tridimenzionalni maketi ter odkrivajo posebnosti kraškega okolja in svetovne presežke Postojnske jame na steni svetovne slave. Vse skupaj je zastavljeno poučno, interaktivno in zabavno.

Številni presežki Postojnske jame

Posebna pozornost je namenjena najmlajšim, ki jih skozi razstavo interaktivno vodita človeška ribica in hrošč drobnovratnik in ki lahko celo preskusijo vožnjo pravega jamskega vlaka. Foto: Iztok Medja/arhiv Postojnska jama

Različne teme so predstavljene ločeno, povezuje pa jih rdeča nit – Postojnska jama v prostoru in času. Najprej so prikazani presežki, po katerih jama slovi, nato njena lega v prostoru, potem geologija in značilnosti kraškega površja. Opisan je nastanek jam in podana osebna izkaznica Postojnske jame, predstavljeni so njena neživa in živa vsebina, značilnosti pretakanja vode na krasu, problem onesnaževanja. V drugem delu spoznamo, kako je človek uporabljal jame in jih doživljal v preteklosti, njegovo poznavanje Postojnske jame pred velikim odkritjem notranjih delov, raziskovanje podzemnega sveta, razvoj infrastrukture in z njim povezan turistični razvoj od upravljanja, razvoja vodniške službe do trženja in umetnosti.

V okviru nosilne teme je ena od podtem v celoti namenjena interpretaciji kraškega vodonosnika glede preskrbe z vodo in temu, kako visoka je stopnja ranljivosti kraškega podzemlja in podtalnice. Prečiščevalna moč vodonosnika je namreč zaradi njegove prevotljenosti izjemno majhna. V okviru razstave je obiskovalcem prikazana tudi zgodba o razodetju skrivnosti razmnoževanja človeške ribice v obliki tako imenovanega »videomorphinga«. Po obisku pa si lahko ogledajo trinajstminutno videopredstavitev o nastanku kraškega sveta in še dve drugi razstavi: Življenje v milijardah let in Metulji sveta.

S. Paternost, Postojnska jama, d. d.

Prejšen članekLedeno božično kraljestvo
Naslednji članekZlata lisica letos v Kranjski Gori

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here