Štanjelski grad je čedalje lepši

0
1658
Foto: Dejan Šuc, arhiv Občine Komen/www.slovenia.info

Štanjelski grad je eno največjih grajskih poslopij na Krasu, vas Štanjel s starim jedom, katerega del je grad, pa je ena najmarkantnejših kraških vedut.

Grad je bil dolgo deloma porušen, lani pa je komenska občina začela grad prenavljati. Doslej so prenovili grajsko streho, vse strope in tla v osrednjem grajskem stolpu, vgradili novo stavbno pohištvo in prenovili pročelje gradu.

Prvotno precej manjše srednjeveško poslopje v lasti goriških grofov so v začetku 16. stoletja podedovali Habsburžani in ga dali v fevd grofom Cobenzlom. Razen kratke beneške zasedbe in posedovanja družine Coronini iz Kromberka so Cobenzli vladali Štanjelu do leta 1810, ko je družina izumrla. Spominske plošče pričajo, da so Cobenzli začeli preurejati grad leta 1583, zdajšnjo baročno-renesančno podobo pa so mu nadeli okoli leta 1661.

V prvi svetovni vojni je bila v gradu bolnišnica za oficirje, med prvo in drugo svetovno vojno pa je bil po zamisli in zaslugi tedanjega župana in arhitekta Maksa Fabianija preurejen v osrednji prostor družbenega dogajanja.

Fabianijevo dvajsetletno delo v Štanjelu obsega številne posege, ki odražajo arhitektovo vizijo nadgradnje obstoječih prostorskih kakovosti naselja z rešitvami, ki jih narekuje sodobni vsakdan. Duh kraja in njegovo ohranjanje sta bili glavni arhitektovi obvezi pri vseh posegih v prostor, uporabljal je takrat najsodobnejše tehnologije. Obnova objektov z uvedbo njihove nove rabe kaže na arhitektovo daljnovidnost in inovativnost pri pristopu k dediščini. V tistem času je razmišljal o dostopnosti naselja za avtomobilski promet z ureditvijo sistema dostopov. Lotil se je tudi enega ključnih težav kraških naselij – vodne oskrbe.

Fabiani je dosegel tudi, da je italijanska oblast odkupila grajsko poslopje, ki je postalo državna lastnina. Tu so bili občina, šola, vrtec, knjižnica, zdravniška ordinacija, kinodvorana, na grajskem dvorišču pa so poleti prirejali plese, koncerte in gledališke predstave.

Med drugo svetovno vojno je bilo naselje delno požgano, grad pa močno poškodovan. Revitalizacija jedra in obnova gradu sta se začeli v 60. letih prejšnjega stoletja in se še nadaljuje.

L. L.

Prejšen članek»Kar je narejeno prostovoljno, je narejeno s srcem in dušo«
Naslednji članekPreplet plezanja in lokalnih doživetij

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here