Institut Treelogy – za svetlejšo prihodnost

0
45

Naša osrednja motivacija je spodbujanje trajnostnega razvoja in opolnomočenje posameznikov, da dosežejo svoj polni potencial. Naša misija je ustvariti svet, v katerem ljudje živijo v harmoniji z naravo, ob tem pa se osebna rast neguje skupaj z varstvom okolja.

Naše poslanstvo je spodbujati prakse trajnostnega razvoja, ki varujejo okolje, izboljšujejo socialno pravičnost in spodbujajo gospodarski napredek. Verjamemo, da lahko s sprejemanjem trajnostnih življenjskih slogov in kultiviranjem osebne rasti zgradimo svetlejšo prihodnost za prihodnje generacije.

Drevo kot večni navdih.

Vizualiziramo si svet, v katerem je vsak posameznik opolnomočen, da ustvari pozitiven vpliv na svoje okolje, skupnosti živijo v ravnovesju z naravo, osebni razvoj je cenjen kot temeljni vidik družbene rasti. Prizadevamo si navdihniti spremembe, kultivirati vzdržnost in ustvariti bolj trajnostni in izpolnjujoč svet za vse.

Svojim ciljem sledimo, tako da:

  • organiziramo izobraževalne delavnice, seminarje in dogodke, osredotočene na prakse trajnostnega življenja, varstvo okolja in osebni razvoj.
  • sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, podjetji in vladnimi agencijami pri izvajanju iniciativ in projektov trajnostnega razvoja.
  • Se zavzemamo za politike, ki spodbujajo varstvo okolja, socialno pravičnost in enakopravnost in celostno blaginjo.
  • zagotavljamo vire, orodja in podporo posameznikom, ki si želijo voditi bolj trajnostno in izpolnjujoče življenje.
  • Marija Imperli v družbi podpredsednika TZS Jožeta Praha.

Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast se predano zavzema za ozaveščanje in izobraževanje svojih članov in širše javnosti o nujnosti trajnostnega razvoja. S svojimi izobraževalnimi programi, delavnicami in predavanji želi spodbuditi razumevanje povezanosti človeka in okolja ter izpostaviti pomen skrbnega ravnanja z naravnimi viri. Poleg tega organiziramo tudi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki članom omogočajo aktivno vključevanje v družbeno okolje in trajnostno naravnane projekte.

Medgeneracijsko sodelovanje je drugi pomemben vidik delovanja društva. Z organiziranjem različnih aktivnosti, kot so delavnice, tečaji in druženja, se posvečamo prenosu znanja in veščin med starejšimi in mlajšimi generacijami. S tem prispevamo k bogatenju kulturne dediščine ter krepitvi povezav v skupnosti. Neprecenljivo znanje starejših nam je dragocen gradnik pri vzgoji mladih.

S Petrom Misjo, podpredsednikom TZS

Društvo izvaja tudi programe za osebnostni in socialni razvoj posameznika ter kakovostno preživljanje prostega časa. Z športnimi in rekreativnimi dejavnostmi, umetniškimi delavnicami ter drugimi dogodki, ki spodbujajo osebno rast in duhovni razvoj, člani pridobivajo nove izkušnje, odkrivajo svoj potencial in se bolje spoznavajo.

Prostovoljstvo je v društvu pomembna vrednota, ki jo to neguje kot gonilo pozitivnih sprememb v družbi. S svojimi prostovoljskimi programi omogoča posameznikom priložnost za aktivno vključevanje v različne dejavnosti, ki prispevajo k blaginji skupnosti in okolja.

Joga v naravi.

V času, ko vsi hitimo številnim obveznostim naproti, ko nam zmanjkuje energije, časa in volje, ima prostovoljstvo večji pomen kot kdaj koli prej. Ljudje smo socialna bitja, ki globoko v sebi čutimo potrebo po druženju, povezovanju, sodelovanju in ustvarjanju. Prav tako pomembna je tudi potreba, da prispevamo svoj delež k snovanju in uresničitvi nekaterih skupnih ciljev. Prostovoljstvo lahko uvrstimo med pomembne vrednote, ki osmišljajo življenje. V korak gre vedno tudi z ostalimi vrednotami: poštenjem, delavnostjo, solidarnostjo, sočutjem in drugimi. Pogosto je prostovoljstvo tudi most med osamljenostjo in aktivnim vključevanjem v človeško družbo. Stiki med prostovoljci pogosto postanejo prijateljski odnosi in so gonilo napredka in razvoja posameznika in družbe kot celote.

Poleg tega društvo poudarja pomen vseživljenjskega učenja za odrasle in mladino. S svojimi programi in aktivnostmi omogoča posameznikom pridobivanje novega znanja in veščin ter spodbuja kontinuirano osebno in strokovno rast. Vseživljenjsko učenje je namreč ključno za razvoj posameznika v sodobni družbi, saj omogoča prilagajanje na nove izzive, razvoj kritičnega mišljenja in krepi samozavesti. Zato društvo s svojimi programi spodbuja nenehno učenje in raziskovanje ter podpira posameznike pri njihovem osebnem in poklicnem razvoju.

V družbi Franca Špegla, še enega podpredsednika TZS.

V današnjem času, ko se življenje odvija tako hitro, v času sodobne IKT, ko se srečujemo z velikimi izzivi in krizami na vseh področjih življenja, smo prepoznali potrebo po novem razvoju družbenih tokov, po razvoju socializacije in odnosov med ljudmi, kar je predpogoj za osebno rast posameznika in družbe. Ljudje si želimo načrtovati svoje življenje; od nas se pričakuje, da bomo aktivno prispevali k družbi. Uveljavljati se je začela nova paradigma, ki stremi k osebnostnemu razvoju posameznika v povezavi z drugimi ljudmi, od katerih se uči in na katere tudi sam vpliva. Merilo za uspeh niso več le materialne dobrine, temveč kakovost razmerij in odnosov med ljudmi. Odgovor na vprašanje, kako ljudi izobraziti in jih usposobiti v vseh obdobjih življenja, najdemo tudi v filozofiji vseživljenjskega učenja, v katero je vpeto tudi prostovoljstvo. Nepogrešljive značilnosti uspešnega človeka so zagotovo vseživljenjska vedoželjnost, učljivost, ustvarjalnost, delavnost, inovativnost, odgovornost za nenehni lastni razvoj in čut za sočloveka in širšo skupnost.

Marija Imperl je tudi generalna sekretarka društva Oglarjev Slovenije, članica predsedstva EKV.

Eden ključnih vidikov delovanja društva je spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v lokalnem okolju. S projekti in iniciativami, ki poudarjajo ohranjanje in varovanje naravne ter kulturne dediščine, se trudimo promovirati odgovorne turistične prakse in spodbujati trajnostni razvoj destinacije ter spodbujati člane in širšo javnost k odgovornemu in sonaravnemu ravnanju z okoljem. Posebno pozornost namenjamo turizmu v gozdnem prostoru. Turizem v gozdnem prostoru predstavlja edinstveno izkušnjo, ki omogoča obiskovalcem povezovanje z naravo ter odkrivanje lepot in bogastva gozdnega okolja. Ob vse bolj stresnem tempu življenja in potrebi po umiku od vsakodnevnih skrbi postaja gozdni turizem vse bolj priljubljen med tistimi, ki iščejo sprostitev in povezavo z naravo. Turizem v gozdnem prostoru prinaša številne koristi, saj omogoča obiskovalcem neposredni stik z naravo ter spodbuja njihovo zavedanje o pomembnosti ohranjanja gozdnih ekosistemov. Poleg tega omogoča sprostitev, izboljšuje duševno in telesno zdravje ter ponuja priložnost za izobraževanje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Posebnosti turizma v gozdu vključujejo edinstveno naravno okolje, ki ga obiskovalci lahko raziskujejo, ter raznovrstne rekreacijske dejavnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje in opazovanje divjih živali. Poleg tega gozdni turizem omogoča tudi ekonomski razvoj lokalnih skupnosti, saj spodbuja turistično ponudbo ter promocijo lokalne kulture in obrti. Posebno pozornost namenjamo terapevtskim dejavnostim v naravi, ki izkoristijo zdravilne učinke gozda na telo in duha. Učinki gozdne medicine na zdravje človeka so številni. Bivanje v gozdu in izvajanje terapevtskih dejavnosti lahko zmanjša stresne simptome, izboljšuje duševno zdravje ter krepi imunski sistem. Slovenija, z bogato gozdno pokrajino in neokrnjenimi naravnimi območji, je zagotovo primerna za terapevtske gozdove, ki lahko ponudijo edinstveno izkušnjo povezovanja z naravo in izboljšanja zdravja. Turizem v gozdnem prostoru tako ni le priložnost za odkrivanje naravnih lepot, ampak tudi za negovanje telesa in duha ter prispevek k trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave. Zavedajmo se, da smo ljudje le eno od mnogih živih bitij, s katerimi si delimo naš edini planet.

Pridružite se nam na poti proti bolj trajnostnemu in harmoničnemu svetu. Skupaj lahko naredimo razliko!

Besedilo: Marija Imperl, Institut Treelogy

Fotografije: Osebni arhiv

Prejšen članekZeliščarski center JV Slovenije: oaza narave, miru, kulture in izobraževanja v gozdnem prostoru
Naslednji članek»Zavod NORIK«: Doživljajski turizem v gozdnem prostoru

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here