Za uspešno delo mu ne bo težko potrkati na nobena vrata

Pavle Hevka, novi predsednik Turistične zveze Slovenije

0
2453
Foto: Mateja Gruden

Novi predsednik Turistične zveze Slovenije, osrednje slovenske turistične društvene organizacije, je Pavle Hevka. Mag. ekonomskih in poslovnih ved ter inženir gradbeništva, zaposlen v največjem inženirskem in svetovalnem podjetju v Sloveniji, DRI upravljanje investicij kot vodja projekta vzdrževanja cest. Član nadzornega sveta Kobilarne Lipica. Dolgoletni član in zdaj podpredsednik republiškega Turističnega drobnogleda TZS. Obenem pa tudi čebelar, lovec, inštruktor golfa in pilot motornega letala. Slovenijo s Triglavom je že večkrat preletel. »Čudovita je,« se nasmehne. »Obiskal sem že veliko držav, dovolj, da lahko rečem, da živimo v najlepši.«

Pavleta Hevko so za novega predsednika Turistične zveze Slovenije (TZS) – po dveh mandatih Petra Misje, župana Podčetrtka, ki ostaja podpredsednik zveze – soglasno izvolili na redni volilni skupščini zveze, ki je bila sredi marca v Šmarjeških Toplicah.

Že v prvem tednu po izvolitvi se je udeležil več občnih zborov društev, prisluhnil njihovim načrtom in težavam ter razmišljal o rešitvah zanje. »Veselim se novih izzivov. Bom pa zelo aktiven predsednik. In konkreten. Samo besede zame niso dovolj,« dodaja.

Ključni poudarki dela

Kot je Pavle Hevka poudaril ob izvolitvi za predsednika TZS, si bo v štiriletnem mandatu prizadeval še zlasti za tesnejše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri prepoznavanju dediščine (naravne, zgodovinske, kulturne, okoljske, gastronomske in obrtne – ob tem poudarja, da si bo prizadeval tudi za širši razvoj verskega turizma, saj ima Slovenija s katoliško tradicijo, znanimi romarskimi kraji in sakralno dediščino zanj izjemne možnosti) in za čim tesnejše povezovanje vseh deležnikov v turizmu. »Za to, da bomo naredili korak naprej, mi ne bo težko potrkati na nobena vrata.« Prizadeval si bo za pomladitev članstva v turističnih društvih, za »združitev modrosti in mladosti«. Želi si nadaljnjega pospešenega razvoja turizma z visoko angažiranostjo in motiviranostjo ter novimi vsebinami. Meni, da je treba projektom TZS zagotoviti večjo odmevnost in prepoznavnost ter k njim pritegniti večje število sodelujočih.

Dolgoletno delo pri Turističnem drobnogledu TZS

Novi predsednik TZS odlično pozna organiziranost turistične društvene organizacije, saj že dve desetletji sodeluje v uspešnem republiškem Turističnem drobnogledu TZS (RTD TZS), osem let je njegov podpredsednik. Prav zaradi drobnogleda je bilo v Sloveniji veliko narejenega pri popravilu cest, mostov, odstranjevanju divjih odlagališč, ureditvi prometne signalizacije, dostopih do turističnih zanimivosti … Torej tega, kar je eden najosnovnejših temeljev za uspešen razvoj turizma. Meni, da je zavedanje o pomembnosti tega, na kar opozarja drobnogled, med ljudmi dovolj veliko, da pa država  prepočasi sledi potrebam po odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti. Razvoj gre po pravi poti, a ne dovolj hitro, meni.

Odpravljanje težav, ki jih prinaša regulativa

Na terenu, ob obiskih RTD TZS, se soočajo tudi s številnimi težavami ljudi, ki se ukvarjajo s turizmom oziroma dejavnostmi, ki ga bogatijo. Še zlasti z zakonskimi regulacijami, ki jih pogosto omejujejo pri delu. Za primer navaja tradicionalne osmice, ki potrebujejo za obratovanje skorajda toliko dokumentov kot gostilne, ki so stalno odprte, je kritičen. »Če se regulativa ne bo spremenila, bodo nekatere stare tradicije izumrle.« Verjame, da država prisluhne pobudam za lajšanje zakonskih omejitev – a najprej je treba težave prepoznati in predlagati rešitve zanje. »Zato bo ena mojih ključnih nalog tudi ta, da bomo na terenu zbrali primere, ki jim regulativa otežuje delo, in predlagali konkretne rešitve zanje oziroma spremembe zdajšnje regulative.«

Prostovoljstvo je premalo cenjeno

Pavle Hevka je že vsa leta član RTD TZS kot prostovoljec. Ali meni, da je prostovoljstvo, na katerem temelji delovanje turistične društvene organizacije, v javnosti dovolj spoštovano? »Člane turističnih društev in zvez iskreno občudujem – toliko prostovoljnih ur, ki jih opravijo! Menim, da je prostovoljstvo izjemno pomembno za uspešen razvoj turizma. A žal ni dovolj spoštovano, ker se o tem premalo govori in piše. Zato si bom v času svojega mandata prizadeval tudi za boljšo prepoznavnost in odmevnost prostovoljskega dela v turizmu, da bo javnost bolj seznanjena z njim. Poleg tega sem in bom čim več na terenu, med ljudmi; pomagal jim bom pri promociji njihovega dela.« Tudi z rednimi novinarskimi konferencami in študijskimi turami, ki bi novinarjem in njihovim bralcem, gledalcem in poslušalcem odkrivala turizem, ki ga soustvarjajo društva.

Prostovoljstvo mora preživeti, razmišlja, »sicer naša lepa država ne bo več tako lepa in urejena«. Civilni sektor – nepogrešljiv del tripartitnega partnerstva, ki kroji turistični razvoj in katerega ključni predstavnik je turistična društvena organizacija – je povsem enakovreden partner javnemu in zasebnemu, a žal ne tudi dovolj spoštovan, ugotavlja Pavle Hevka.

Tesnejša povezanost modrosti in mladosti

Sicer meni, da je zdajšnja organiziranost TZS dobra, turističnih društev in zvez je veliko, njihovi člani pa so izjemno prizadevni, a med njimi je premalo mladih. »Pomladitev društvene organizacije bo ena mojih ključnih nalog. Prvi korak bo dopis vsem osnovnim šolam; predlagali jim bomo, naj mladi povedo, kako bi lahko sodelovali v društvih. Mi pa jim bomo zagotovili kakšen lep izlet v Sloveniji in brezplačno včlanitev v društvo.«

Nova aplikacija za odkrivanje Slovenije

Novi predsednik TZS je napovedal tudi nove vsebine pod okriljem zveze, ki bi podpirale in promovirale turizem. »Prvi korak bodo digitalizirane vsebine – aplikacija za pametne telefone, ki bo domače in tuje obiskovalce vabila na izlete po Sloveniji, ki bo uporabnike seznanjala s turističnimi zanimivostmi v njihovi bližini, prireditvami … Poleg tega načrtujejo vodene izlete, s katerimi bi si kraji (slovenski in tuji) izmenjavali primere dobrih praks. Pri tem si obeta podporo županov in dober ducat se jih je že pozitivno odzvalo na njegov predlog, razlaga Pavle Hevka.

Večja odmevnost projektov TZS

Kakšen pa je njegov pogled na vsebine in pomembnost projektov TZS, kot so Moja dežela – lepa in gostoljubna, Turizmu pomaga lastna glava, Zlata kuhalnica in Mladi vodnik? Ti projekti so premalo odmevni, pravi. So dobri, a jih je treba nadgraditi; pri projektih za mlade, na primer, bi si želel, da bi se jih po njih več včlanilo v turistična društva. Za projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna pa je treba zagotoviti dodatne ocenjevalce, poleg tega si Pavle Hevka prizadeva, da bi bil odslej častni pokrovitelj tega tradicionalnega vseslovenskega tekmovanja v urejenosti okolja predsednik vlade in ne več države, kot doslej. Tako bi bila vladna podpora projektu, še zlasti pa turistični društveni organizaciji na splošno, (še) večja.

Domače turiste je treba navdušiti nad Slovenijo

Novi predsednik TZS pravi, da si je cilje treba postaviti visoko. Tako bo veliko narejenega, četudi cilji ne bodo izpolnjeni v celoti.

Pavle Hevka živi v Ljubljani, sicer prihaja z Notranjskega, iz Planine nad Postojno. Ne poudarja najlepših delov Slovenije – zanj je izjemno lepa vsa Slovenija. Želi si, da bi to prepoznalo tudi več Slovencev. »Precej potujem po svetu in vsem lahko povem, da je Slovenija najlepša država, da se splača preživljati počitnice doma! Tudi to bo moja naloga: promovirati slovenski turizem domačim gostom. Premoremo tako čudovite stvari, a jih ne znamo ceniti – in tudi ne iztržiti.«

Prostovoljno delo v republiškem Turističnem drobnogledu TZS je vselej opravljal s srcem in ljubeznijo, pravi; in prav tako bo opravljal tudi funkcijo predsednika osrednje turistične društvene organizacije.

Mateja Gruden

Prejšen članekČokoladna Radovljica
Naslednji članekMesec tulipanov v Arboretumu Volčji Potok

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here