Izšel je kodeks obnašanja v naravi

Skrb za naravo

0
879
Foto: Iztok Medja/www.slovenia.info

Konec septembra so na konferenci na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove Slovenije predstavili kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji z naslovom Obisk v naravi. Smernice temeljijo na že uveljavljenem, a še ne zapisanem konsenzu slovenske družbe, in je nekakšne vrste dogovor med lastniki zemljišč, vzgojnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti v naravi, preostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce narave in turiste v Sloveniji o ustreznem vedenju v naravi.

Na pobudo Zveze tabornikov Slovenije so se maja leta 2017 prvič sestali predstavniki civilnodružbenih organizacij, ki se ukvarjajo z rekreacijo in vzgojo v naravi (Planinska zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Slovenska kolesarska mreža, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza tabornikov Slovenije), turizmom (Turistična zveza Slovenije) in varstvom okolja (Umanotera), predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

Na prvem sestanku so se pogovarjali o pomenu prostega dostopa do narave za rekreacijo in turizem, o pomenu vzgoje in odgovornosti organizacij, ki se ukvarjajo z rekreacijo, partnerstvu med obiskovalci, lastniki in državnimi organi pri ohranjanju narave. Ocenili so, da Slovenija ponuja izjemne možnosti za obiskovanje narave in da je sedanja ureditev področja ne glede na nekatere negativne izkušnje in pojave, razmeroma dobra. Za to gre velika zasluga pripravljenosti lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč, ki omogočajo prost dostop obiskovalcem, in vzgojnega dela v rekreacijskih organizacijah pri vzpostavljanju pravil obnašanja v naravi. Strinjali pa so se, da takšne razmere niso samoumevne in da bi bilo koristno okrepiti družbeni dialog in oblikovanje družbenih norm na tem področju.

Dogovorili so se, da bodo civilnodružbene organizacije v odprtem dialogu z lastniki, državnimi organi in siceršnjo javnostjo na podlagi že obstoječih norm poskušale oblikovati kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji, ki bo enotna podlaga za vzgojo obiskovalcev narave in za obveščanje turistov. Zveza tabornikov Slovenije je bila kot pobudnica procesa pooblaščena za njegovo vodenje.

Prvo srečanje je prineslo tudi dogovor o oblikovanju programskega odbora, v katerem bodo sodelovali predstavniki vključenih organizacij in ustanov, poleg prvotnih pobudnikov pa so procesu priprave kodeksa pritegnili tudi drugi. Tako se je do letošnjega septembra programski odbor povečal na skupaj sedemindvajset sodelujočih organizacij, ustanov in projektov, v zadnjih petnajstih mesecih pa so skupaj pripravili kodeks Obisk v naravi.

Seznam organizacij, ki so oblikovale in podpisale kodeks, je na voljo na spletni strani Taborniki.

L. L.

Prejšen članekFestival Mlada portugalka
Naslednji članekOstrovrharjeva pohodna pot

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here