Kako je Ajdovska žena preklela sonce in okamnela

Vodna učna pot Lesično–Pilštanj

0
1511

Vodna učna pot Lesično–Pilštanj povezuje vodnjake in vodne vire na območju sosednjih vasi v Kozjanskem parku, seznanja pa tudi z naravno in zgodovinsko dediščino tega območja. Pot, ki je dolga 1,8 kilometra, smo uredili na Osnovni šoli Lesično, na njej pa je urejenih šest opazovalnih mest z informacijskimi tablami, ki seznanjajo z zanimivostmi na tem območju: Vodnjak, Mokrišče, Bistrica se predstavi, Ajdovska žena, Vodni zbiralnik in Ptice.

Prvo opazovalno mesto: Vodnjak

Obnovljeni vodnjak – zdaj
Foto: Lidija Kotnik Klaužer

 

Vodnjak – nekoč
Foto: arhiv OŠ Lesično

Vodnjak v Lesičnem je globok od osem do deset metrov. Zdajšnja podoba vodnjaka je iz leta 2004, ko je bil obnovljen s pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda. Nekdanja podoba vodnjaka v Lesičnem je iz leta 1935. Zidan je bil iz betona v obliki osmerokotnika, katerega stranice so merile meter v dolžino in 2,2 metra v višino. Streha je bila ravna betonska plošča. Na vodnjaku so bile line za zajemanje vode.

Drugo opazovalno mesto: Mokrišče

Mokrišče je pomemben življenjski prostor za številne rastline in živali, poleg tega zmanjšujejo nevarnost poplav in pripomorejo k milejšemu podnebju v vročih poletjih. Jarki, ki so bogato zaraščeni z močvirskimi rastlinami, pa so odličen življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. A močvirni travniki so postali zelo redki, saj jih lastniki po navadi izsušijo in spremenijo v njive ali urbane površine. S tem številne močvirne vrste rastlin in živali izgubijo svoj življenjski prostor. Dvoživke, denimo, so med najbolj ogroženimi skupinami živali v Evropi, še zlasti zaradi krčenja, uničevanja in onesnaževanja njihovega življenjskega prostora. Na tem območju so v jarku namreč pupki, ki so manj poznana skupina repatih dvoživk. Mokrišča ogrožajo tudi izlivi strupenih snovi (gnojnica, škropiva) in pretirano čiščenje zarasti. Priporočljivo je, da brežine in dna ne čistimo hkrati v celoti.

Tretje opazovalno mesto: Bistrica se predstavi

Bistrica s pritoki je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena in je eden najbolj ohranjenih in slikovitih vodotokov v vzhodni Sloveniji. Med Trebčami in Zagajem je reka Bistrica ustvarila eno najlepših sotesk v vzhodni Sloveniji, ki je geomorfološka in hidrološka naravna vrednota državnega pomena. Bistrica izvira v Planinski vasi na 480 metrih nadmorske višine, izliva se v Polju pri Bistrici na 180 metrih nadmorske višine. Dolga je 32 kilometrov, njeno porečje pa meri 108 kvadratnih kilometrov.

Četrto opazovalno mesto: Ajdovska žena

Z bršljanom obrasla Ajdovska žena
Foto: Lidija Kotnik Klaužer

Ajdovska žena je kamniti dolomitski osamelec, visok okoli dvanajst metrov in širok do dva metra. Čeprav jo je prerasel bršljan, je bila še pred kakšnim desetletjem videti kot ženska z otrokom v naročju. In prav to že dolgo buri človeško domišljijo. O Ajdovski ženi je nastala tudi legenda, ki pravi, da so pred davnimi časi na Pilštanju  živeli Ajdi. Ti so bili človeku podobni velikani, od ljudi pa so se razlikovali le po višini. Ker na Pilštanju ni bilo tekoče vode, so morali ponjo v dolino k reki Bistrici. Pot do tja je bila težka že za navadnega velikana, kaj šele za velikanko z brento vode in otrokom v naročju. Tako se je Ajdovska žena v peklenski vročini vzpenjala po hribu in preklela sonce. V tistem trenutku je okamnela – v opomin, kaj se lahko zgodi, če narediš nekaj nemoralnega in slabega.

Peto opazovalno mesto: Vodni zbiralnik

Vodni zbiralnik – zdaj
Foto: Lidija Kotnik Klaužer

Zgrajen je bil leta 1940. Vanj se steka deževnica s petih hiš. Nekatere med njimi imajo doma črpalko, ki vodo črpa v obe smeri: deževnico v cisterno in nasprotno – vodo iz cisterne do stanovanjskih hiš. Vsaka hiša ima svoj naravni (grobi) filter. Pri vodnjaku je še en centralni filter, sestavljen iz peska in oglja. Cisterna je razdeljena na dva prekata. V črpalko teče voda iz drugega prekata. Zdaj je voda v zbiralniku rezervni vir požarne vode in vode za zalivanje. Polni se z deževnico z bližnjih hiš. Deževnica je mehka, ne vsebuje nobenih mineralov. Z uporabo deževnice v pralnih in pomivalnih strojih, straniščnih splakovalnikih, kopalnih kadeh in grelnikih preprečujemo nastajanje vodnega kamna. Deževnico zbiramo na strehi in jo vodimo skozi filtre v hranilnik, ki mora biti primerne velikosti, na primerni lokaciji in biti zaščiten pred neposredno sončno svetlobo, da v njem ne nastajajo alge. Cisterna je široka pet metrov, dolga osem metrov in globoka štiri metre.

Šesto opazovalno mesto: Ptice

Mozaična krajina gozda, naselij in kmetijske krajine zagotavljajo primerno okolje za lov in vzrejo mladičev številnim pticam. Tukaj lahko slišimo petje velike sinice, brgleza, plavčka, ščinkavca, zelenca, liščka, velikega detla, cikovta, rumenoglavega kraljička, kosa, dleska in lesne sove.

Lidija Kotnik Klaužer

Zamisel za Vodno učno pot Lesično–Pilštanj se je porajala leta 2010 ob odprtju prenovljenega vodnjaka v Pilštanju, že tretjega, ki so ga obnovili na tem območju. Na OŠ Lesično smo skupaj z učenci pripravili osnutek poti in se z njim uspešno prijavili na razpis Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda. Opazovalne table na poti smo postavili v šolskem letu 2013/2014 ob 50-letnici šole. Pri ureditvi poti smo sodelovali s Kozjanskim parkom, podprla pa nas je tudi kozjanska občina, h kateri spada Lesično.
Prejšen članekOkusi Cankarjevih časov
Naslednji članekJubilejni pohod po Jurčičevi poti

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here