Medvedu prijazno fotografsko doživetje

Sejalec 2018

0
1230
Foto: arhiv SlovenianBears

Medvedu prijazno fotografsko doživetje je turistični proizvod, ki ponuja fotografiranje rjavega medveda v notranjskih gozdovih na naravi in medvedu prijazen način. Proizvod pod tržno znamko SlovenianBears združuje elemente inovativnosti in odgovornega medvedjega turizma. Namenjen je izkušenim in poklicnim fotografom, ki želijo doživeti varno, popolno in izjemno izkušnjo fotografiranja rjavega medveda in drugih divjih živali v Sloveniji. Proizvod uspešno združuje izjemne in redke naravne danosti območja, oseben odnos ponudnika do vsebine, ki jo trži, in prilagajanje storitev potrebam izbrane ciljne skupine obiskovalcev.

Turistični proizvod, ki ga izvaja podjetje Mlakar Markovec iz Starega trga pri Ložu, je zasnovan za specifične potrebe jasno določene ciljne skupine: izkušenih in poklicnih fotografov iz tujine. Ob tem upošteva številne vidike odgovornega turizma.

Opazovalnice – v sozvočju z naravo in nemoteče za medvede

Foto: arhiv SlovenianBears

Opazovalnice so v skladu z naravovarstveno zakonodajo in veljavnimi varnostnimi predpisi zgrajene tako, da so obstojne, varne in dostopne ter ustrezno umeščene v okolico. Pri oblikovanju in postavitvi opazovalnic v prostoru so upoštevane tako potrebe uporabnikov (fotografov) kot tudi medveda in njegovega habitata. Narejene so iz lesa in drugih lokalnih naravnih materialov. Postavljene so na tla oziroma na lesen podest (niso dvignjene), zagotavljajo optimalne svetlobne pogoje, skozi fotografske line pa ponujajo pogled na privlačno ozadje.

Opazovalnice ne izstopajo, kar je za uporabnike in živali zelo pomembno. Sprejmejo od dve do štiri osebe. Njihova notranja ureditev omogoča udobno postavitev fotografske opreme. Ker imajo medvedi visoko razvit čut za voh, je s pravilno konstrukcijo opazovalnice poskrbljeno, da se človeški vonj razprši proč od medvedov.

Opazovalnice so postavljene v bližini krmišč, ki jih ob upoštevanju načel trajnostnega krmljenja zalagajo lovci, ki so tudi odgovorni za njihovo redno vzdrževanje. Pri razvoju proizvoda je podjetje vzpostavilo uspešno sodelovanje z lovskimi organizacijami, ki so v Sloveniji sicer zakonsko pristojne za postavitev in upravljanje  opazovalnic in krmišč.

V gozd dvakrat na dan, zjutraj in zvečer

Foto: arhiv SlovenianBears

Vodene fotografske ture pripravljajo od pozne pomladi do jeseni za skupine do največ osem oseb. Vključujejo prenočitve in obroke z lokalno hrano v lovskem gostišču ali drugih manjših nastanitvah v bližini, obiske drugih za fotografiranje privlačnih naravnih kraških znamenitosti (Križna jama, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero) v destinaciji Zeleni kras, prevoz po območju ter seveda glavno doživetje: fotografiranje rjavega medveda.

Gostje se v gozd podajo dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. Obiščejo različne lokacije – opazovalnice. Spremlja jih strokovno usposobljen in izkušen terenski vodnik – lovec, ki jih pripravi na pravilno obnašanje v gozdu ter jih seznani z biologijo, ekologijo in vedenjem medveda. Priprave so pomemben del doživetja. Dostop s terenskim vozilom in peš do opazovalnic poteka tako, da čim manj vznemirja medvede in se izogiba pomembnih predelov njihovega življenjskega prostora.

Dvajset fotografskih opazovalnic

Mlakar Markovec pod znamko SlovenianBears upravlja mrežo dvajsetih fotografskih opazovalnic na desetih lokacijah v neokrnjenih notranjskih gozdovih. To je največje strnjeno in neposeljeno gozdno območje Dinaridov, ki je skupaj s kočevsko regijo območje z eno največjih populacij rjavega medveda na svetu. Poleg rjavega medveda tu živita tudi volk in ris. Te največje zveri in druge avtohtone živali so v tem velikem gozdnem prostranstvu našle zatočišče, kakršnega v gosteje poseljenih predelih Evrope skoraj ni več.

Čim manjši vpliv na obnašanje medveda

Proizvod upošteva smernice odgovornega medvedjega turizma (Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu; projekt LIFE DINALP BEAR, Ljubljana, januar 2016), ki poudarjajo sobivanje človeka in medveda. Gre za dobre primere sobivanja, kot je, na primer, ustrezno varovanje čebelnjakov, pašnih živali … Ker je turistični program prepoznan kot medvedu prijazna praksa, je letos pridobil oznako »medvedu prijazno«. Tako na območju Dinaridov nagrajujejo prakse, ki spodbujajo sobivanje medvedov in ljudi.

Izvajalec programa si prizadeva za čim manjši vpliv na naravno obnašanje medveda (ki je po naravi plašen) in tako ne ogroža sobivanja lokalnih prebivalcev z medvedi. K temu pripomorejo ustrezna interpretacija vodnika, pravilna priprava gostov, ustrezna postavitev in urejenost opazovalnic. Ključno vlogo imata tudi usposobljenost in izkušenost vodnika, ki je svoje znanje v preteklih letih izpopolnjeval na specializiranih tečajih s področja interpretacije vodenja programov opazovanja medveda.

Nišna ciljna skupina

Proizvod je v slovenskem prostoru nov tudi z vidika ciljne skupine, ki ji je namenjen. To so izkušeni in poklicni fotografi, ki potrebujejo zahtevnejše in specifične pogoje za fotografiranje. Enako pomembni so pozornost do gostov in pogovori z njimi o naravi in njenem doživljanju skozi fotografski objektiv. Obojemu ponudnik namenja posebno pozornost, zato lahko govorimo o nišnem proizvodu na višji ravni. V Sloveniji sicer obstajajo različni programi opazovanja medveda, ki pa so namenjeni drugim, širšim ciljnim skupinam (ljubitelji narave, družine, radovedneži).

Boljša prepoznavnost Loške doline

Uspešna ponudba pozitivno vpliva tudi na turističen razvoj širše lokalne skupnosti. Loška dolina je v pretežni meri zaradi prijaviteljeve ponudbe postala turistično prepoznavna po vodilnem turističnem proizvodu medvedjega turizma. Ponudba prinaša koristi tudi drugim turističnim ponudnikom v lokalni skupnosti in širše (Cerknica, Bloke), predvsem sobodajalcem, gostincem, lokalnim vodnikom in upravljavcem turističnih znamenitosti (grad Snežnik, Križna jama). Na področju medsebojnega sodelovanja lokalnih akterjev so sicer še neizkoriščene možnosti, ki bi proizvodu povečevale vrednost.

Na fotografskih turah lani skoraj tisoč gostov

Kot strasten ljubitelj medveda in notranjskih gozdov je ponudnik ljubiteljsko dejavnost uspešno združil s podjetništvom in poklicnim delom v turizmu. To dokazujejo številne reportaže v tujih in domačih medijih in na družabnih spletnih omrežjih, ocene strank, obiski zanimivih videoposnetkov in drugo. Lani je na fotografske ture popeljal skoraj tisoč gostov, od tega jih je bila približno tretjina vključenih v različne promocijske študijske ture. Najštevilnejši so bili gostje iz Italije, Francije in Avstrije, prihajajo pa tudi iz Nemčije, Velike Britanije, Švice, Nizozemske, Belgije in Španije.

Turistični proizvod Medvedu prijazno fotografsko doživetje je zaradi svoje inovativnosti prejelo tudi priznanje Slovenske turistične organizacije Sejalec 2018.

L. L.

Prejšen članekNa Bledu na ogled več kot 150 božičnih jaslic
Naslednji članekNa Slivnico, kjer bivajo coprnice!

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here