Šala lahko hitro odpravi nejevoljo in razvedri obraz

Uporaba humorja v turizmu

0
1593

Zanimanje za dediščino in za kulturo na splošno je med turisti po vsem svetu čedalje večje. Obenem je čedalje več turistov, ki si dediščine in kulture ne želijo več spoznavati zgolj kot opazovalci in poslušalci, temveč  hočejo biti aktivni soustvarjalci svoje turistične izkušnje. (Tudi) zaradi tega so se v zadnjem desetletju razvili novi, inovativni pristopi k interpretaciji dediščine in pripovedovanju zgodb. Tudi z uporabo humorja.

Interpretacijo dediščine z uporabo humorja lahko opredelimo kot predstavljanje dediščine z vključevanjem pripovedi, mitov, legend, šeg in navad določenega kulturnega in naravnega okolja.

Interpretacija humornih zgodb dediščine ima socialni in duhovni pomen, saj kulturne vezi povezujejo skupnost. Humor je univerzalni človeški fenomen, ki upošteva vse vidike človeškega življenja, odnosov in interakcij. V turizmu je izjemno pomemben, pogosto je celo vrhunec turistične izkušnje; med ključnimi motivi za obisk destinacij sta navsezadnje sprostitev in zabava. Zato morajo biti turistične informacije za obiskovalce privlačne in zabavne, morajo se jih dotakniti, mentalno in čustveno.

Privlačna interpretacija, ne izobraževanje

Večina obiskovalcev se odloča za spoznavanje dediščine zaradi zabave, redkeje pa zaradi želje po izobraževanju. Njihovo željo po prijetno preživetem prostem času je treba upoštevati in zato morajo interpreti dediščine pripraviti kar se da zanimive in zabavne programe interpretacije.

Interpretacijo namreč pogosto napačno enačimo z izobraževanjem. Z interpretacijo pomagamo ljudem  spoznavati  in  ceniti tisti, kar ima neko vrednost: ljudi, naravno in kulturno dediščino, pokrajino, zgodovinski dogodek … Uporaba humorja pri interpretaciji zgodb pa je učinkovito komunikacijsko orodje.

Učinki humorja so vezani na kulturni kontekst, humor je kazalec pripadnosti posameznikov določeni kulturi in razumevanju kulturnega okolja. Težko ga definiramo, je pa vseprisoten in univerzalen, saj ga najdemo v vseh kulturah; vse kulture komunicirajo tudi v humornem kontekstu.

Pozitivna vloga humorja

Veliko dogodkov, predvidenih ali nepredvidenih, s katerimi se zaposleni v turizmu soočajo pri delu z ljudmi, zahteva od njih določena znanja in prilaganje nastalim situacijam. Humor je zelo učinkovito komunikacijsko orodje za reševanje situacij, a ga zaposleni preredko uporabljajo.

Turistični vodnik s smislom za humor laže premaguje dolge poti in s šalami in humornimi zgodbicami poskrbi za dobro počutje turistov, receptor v hotelu lahko z ustrezno šalo poskrbi za prvi vtis o turistični znamenitosti, natakar, ki se za predolgo čakanje na kavo opraviči s šalo, ublaži nejevoljo gosta. Uporaba humorja ustvarja sproščajoče vzdušje in pozitivno energijo, zmanjšuje stres in zadrego. Poleg tega je z uporabo humorja pozornost turista bolj osredinjena; humor ohranja zanimanje in krepi sporočilo.

Osnovna šola Brihtna glava

»Pridite k nam in povedali vam bomo zgodbo; živela je lepa, mlada, hrbet je naslonila na južno stran Gorjancev, noge pa si je v poletnih rosnih jutrih in ožarjenih večerih namočila v topli Kolpi. Z desnico se je naslonila na mehke gozdnate obronke Kočevskega Roga. V naročju ji je ležal prelep valovit svet, prepleten s polji in njivami, žlebiči in uvalami, vodnimi in suhimi jamami in brezni. Vmes so bili razsuti številni brezovi gaji in steljniki. Dve rečici sta tekli čez ta pisan vrt, Lahinja in Dobličica. Tako je skozi stoletja živela večno lepa in mlada.«*

Osnovna šola Brihtna glava v Beli krajini je inovativen turistični produkt, ki predstavlja dediščino območja skozi – humor. Dogaja se v razredu, deloma uprizarja pouk iz petdesetih let prejšnjega stoletja, obiskovalci so v vlogi učencev, učitelj pa je interpret dediščine.

Humor, ki se uporablja pri interpretaciji, je še zlasti učinkovito komunikacijsko orodje za lažje prepoznavanje razsežnosti ohranjene dediščine v Beli krajini. Z zgodbami, sporočili in produkcijo humorja v interpretaciji dediščine je poudarjen pomen ohranjanja dediščine in prenašanja šeg, navad in ljudske ustvarjalnosti bodočim rodovom. V interpretaciji dediščine se informacije in dejstva podajajo na različne načine in vključujejo zgodovinska dejstva, nematerialno dediščino, lokalna izročila, glasbo, kulinariko in posebnosti krajine.

Interpretacija elementov dediščine v produktu nagovarja s sporočili o vrednotah pokrajine, ki  jih deli na funkcionalna sporočila, kot so multietičnost, zeleno in zdravo okolje, varnost, domačnost in preprostost. S sporočili nagovarja čustva in vrednote prebivalcev: gostoljubje, družabnost, poštenost, zaupanje, življenjsko vedrino, igrivost in prijateljstvo. Z ustrezno izbranimi vsebinami interpretacije dediščine se čustvena in funkcionalna sporočila uspešno prepletajo.

Interpretacija elementov dediščine Bele krajine v turističnem produktu Osnovna šola Brihtna glava je s humorjem prežeta interakcija med obiskovalci in interpretom, kar izzove zanimanje obiskovalcev, ki ob spoznavanju dediščine uživajo v edinstveni turistični izkušnji.

Predstavlja belokranjskega človeka, srčnega, dobrovoljnega, gostoljubnega, trdoživega, delavnega, ki ima rad zemljo, ljudsko nošo, rad piše pisanice, najboljše speče jagnje, belokranjsko pogačo, ljubi najboljše vino na svetu, saj Belokranjcu lahko kritiziraš ženo, vina nikoli, in vse to iskreno, iskrivo in dobrodušno v narečni govorici ponudi in deli z obiskovalcem.

Turistični produkt Osnovna šola Brihtna glava temelji na odgovornem odnosu do kulturne dediščine in obiskovalcu omogoča razumevanje in spoznavanje izjemne kulturne dediščine Bele krajine, avtentično doživetje in interakcijo.

Tatjana Zupančič
Foto: spletna stran OŠ Brihtna glava
* Janez J. Dular, Hodil po zemlji sem naši

Prejšen članekDišalo bo po zeliščih
Naslednji članekTekmovanje v kuhanju Firštovega golaža

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here